CINE ASIGURA SERVICIILE DE CONSULTANTAMODEL SERVICIU DE CONSULTANTA

Specialiştii în securitate ai Smiss Security, pe baza experienţei acumulate şi a pregătirii în domeniu, pot efectua evaluarea nevoilor de securitate, studii de fezabilitate, note de fundamentare privind dimensionarea serviciilor de securitate şi eficientizarea lor, pentru a fi în concordanţă cu nevoile clienţilor şi cerinţele legii.

În ce constă?

Prin serviciul de consultanţă de securitate se înţelege:
a) asistenţa cu privire la activităţile de pază, protecţie specializată a persoanei, pază a transporturilor de bunuri şi valori;
b) întocmirea de analize, evaluări şi rapoarte asupra riscurilor la adresa securităţii persoanei, proprietăţii sau mediului;
c) suport in intocmirea Planului de continuitate a activitatii in cazul dezastrelor;
d) intocmirea PAAR (Planul pentru analiza si acoperire a riscurilor), conform Lg.481/2004;
e) intocmirea documentelor necesare oricarei societati comerciale in relatia cu IGSU ( Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta);
f) suport in intocmirea arhivei pentru evidenta militara, depunere documentatie la Birourile pentru Probleme Speciale, intocmire documentatie pentru mobilizare la locul de munca.

Cui se adresează?

Smiss Security asigură consultanţă  clienţilor, în vederea:

  • Identificării necesităţilor reale curente de securitate, la începutul colaborării; clientul va fi informat despre riscurile de securitate la care este supus obiectivul şi despre soluţiile de securitate care sunt disponibile pentru neutralizarea acestor riscuri;
  • Configurării unui sistem de securitate adaptat fiecărui obiectiv;
  • Oferirii unei soluţii complete de securitate.

Clienţii mai beneficiază de consultanţă  la cerere, constând într-un audit periodic de securitate, pentru eficientizarea sistemului de securitate existent, ca urmare a modificărilor aduse la obiectivele protejate sau a învechirii echipamentelor.

Serviciul de consultanţă se adresează persoanelor fizice sau juridice care doresc:

  • O soluţie de securitate alternativă, un proiect de configurare a unui sistem complex de supraveghere şi monitorizare;
  • O evaluare a sistemelor de securitate deja existente; presupune analiza şi testarea sistemului existent şi, în cazul în care sunt identificate breşe de securitate, se întocmesc recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia;
  • Consultanţă în ce priveşte riscul la care se expune o organizaţie, diverse evenimente sociale, politice, de divertisment, târguri şi expoziţii etc. - presupune realizarea unor rapoarte detaliate despre posibilele breşe în securitate, însoţite de recomandări şi soluţii concrete de reducere a riscurilor

Organizarea securitatii vizeaza:

Stabilirea principiilor si modului de organizare si administrare a securitatii pe toate domeniile securitatii alese de beneficiar (securitatea fizica, securitatea personalului, securitatea/protectia informatiilor, securitate informatica, securitate comerciala)

Stabilirea zonelor de securitate si a standardului minim pentru fiecare zona in parte

Intocmirea documentelor specifice (plan de paza, documente tip, proceduri de autorizare, de acces in incinta/zone de securitate, la documente etc.)

Proiectarea unui sistem de securitate optim:

- in functie de rezultatele evaluarii, de nevoile de securitate, de obiectivele conducerii obiectivului si de bugetul alocat se va proiecta un sistem de securitate care sa corespunda criteriilor stabilite de comun acord;

- la cererea beneficiarului, se poate institui si un sistem de urmarire a rezultatului si eficientei masurilor derulate;

- la cererea beneficiarului, se poate face si o analiza a bugetului alocat securitatii.

PressCore: multipurpose HTML framework
Web Design by IT eXclusiv
LEGE nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; Lege nr. 9 din 09/01/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; Normă metodologică din 25/06/2004 privind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie, avizarea conducătorilor şi atestarea agenţilor de pază; Lege nr. 295 din 28/06/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor; Normă metodologică din 24/02/2005 de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor; [mai mult...]