PAZĂ CU AGENT

Smiss Security pune la dispoziţie logistică şi agenţi de pază pentru: paza umană, control acces, pază obiective în post fix sau mobil, indiferent dacă aceste posturi sunt localizate la sedii de instituţii private sau de stat, asociaţii de locatari, parcuri, instituţii de învăţământ, centre comerciale, baze sportive, hoteluri şi restaurante, depozite pentru materiale de construcţii sau magazine şi alte puncte de desfacere şi vânzare.

Agenţii de pază Smiss Security au obligaţia de a avertiza, soma, îndepărta şi/sau de a imobiliza persoanele străine care încearcă să pătrundă ilegal în perimetrul obiectivului.

Acestia pot pune in aplicare un sistem de răspuns gradual în situaţiile de criză, inclusiv solicitarea intervenţiei organelor de poliţie, jandarmerie, pompieri, salvare, protecţie civilă.

În ce constă?    

Prin serviciu de pază se înţelege, conform art. 20 (5) al Legii 333/2003, republicată:

a) paza proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;

b) paza proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni producătoare de pagube materiale;

c) detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă;

d) paza proprietăţii intelectuale;

e) paza mediului înconjurător;

f) furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de pază.

Cui ii este destinat acest serviciu?

 • Conform art. 2 (1) al Legii 333/2003, republicată, „societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate sa asigure paza acestora”.
 • Aşadar, serviciul de pază cu agent este destinat preponderent:
 • Societăţilor comerciale, fie pentru spaţiile cu circuit închis (sedii, birouri, hale industriale, parcuri auto etc.), fie pentru cele destinate publicului larg (showroom-uri, magazine, supermarketuri, mall-uri, cinematografe, farmacii etc.);
 • Hotelurilor, pensiunilor;
 • Şantierelor de construcţii;
 • Sucursalelor bancare;
 • Ansamblurilor rezidenţiale;
 • Obiectivelor militare (cf. Normei 13/2008);
 • Instituţiilor publice;
 • Unităţilor de învăţământ private sau publice;
 • Parcurilor, zonelor de agrement ş.a

De ce sa alegeti serviciul de paza oferit de Smiss Security?

 • avem cea mai relevantă experienţă în domeniu, compania Smiss Security fiind pregătită în orice moment să facă faţă oricărei solicitări;
 • agenţii de pază Smiss Security sunt atent selecţionaţi şi foarte bine instruiţi, antrenaţi şi cu experienţă în domeniu:
 • deţin atestat eliberat de Politie și certificat de absolvire a cursului de calificare profesională
 • au pregătire fizică deosebită (forţă, rezistenţă, viteză de reacţie etc.);
 • au pregătire tactică, psiho-morală, buni cunoscători ai diverselor categorii de arme;
 • comunică respectuos, dar ferm, sunt cunoscători de limbi străine, foarte buni conducători auto;
 • cunosc foarte bine procedeele necesare supravieţuirii în condiţii dificile.
SERVICII

Smiss Security pune la dispoziţie logistică şi agenţi de pază pentru: paza umană, control acces


Mai mult..
Serviciile de securitate private realizate de către profesioniștii firmei Smiss Security și adresate oamenilor de afaceri 

Mai mult..
Specialiştii în securitate ai Smiss Security, pe baza experienţei acumulate şi a pregătirii în domeniu, pot efectua evaluarea nevoilor de securitate

Mai mult..
Evaluarea  riscului la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor

Mai mult..
Departamentul Tehnic Smiss Security efectuează proiectarea, instalarea şi conectarea sistemelor de securitate

Mai mult..
PressCore: multipurpose HTML framework
Web Design by IT eXclusiv
LEGE nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; Lege nr. 9 din 09/01/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; Normă metodologică din 25/06/2004 privind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie, avizarea conducătorilor şi atestarea agenţilor de pază; Lege nr. 295 din 28/06/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor; Normă metodologică din 24/02/2005 de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor; [mai mult...]