GARDĂ DE CORP

Serviciile de securitate private realizate de către profesioniștii firmei Smiss Security și adresate oamenilor de afaceri, managerilor, presedinților de corporații cât și pentru marile companii multinationale sau instituții bancare, sunt folosite pentru a asigura:
- Viața și integritatea corporală a persoanei protejate sau a familiei acesteia
- Securizarea mediului în care se deplasează persoana protejată
- Asigurarea urgențelor medicale tip BLS (Basic Life Support) în caz de necesitate

Obiectivul nostru este să oferim persoanei protejate un climat de securitate atât pentru aceasta cat și pentru familia sa, asigurandu-i astfel linistea necesara concentrarii asupra business-ului.

In ce consta?

Prin serviciul de protecţie specializată a persoanei - gardă de corp - se înţelege conform art. 20 (5) al Legii 333/2003:

a) protejarea vieţii şi integrităţii corporale a persoanei aflate sub protecţie;

b) protejarea persoanei aflate sub protecţie împotriva hărţuirii, pedepsită de lege;

c) protejarea persoanei aflate sub protecţie în timpul transportului;

d) furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de protecţie.

Care sunt atributiile garzii de corp?

Pe lângă atribuţiile unui agent de pază, garda de corp mai are următoarele atribuţii specifice, prevăzute de art. 50 al Legii 333/2003:

a) să apere persoana căreia îi asigură garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile acesteia;

b) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de gardă de corp, când aceasta a fost rănită;

c) să nu execute, la cererea beneficiarului de gardă de corp, activităţi care depăşesc limita atribuţiilor sale legale;

d) să anunţe unitatea de poliţie de îndată ce intră în posesia unor date sau informaţii despre iminenta pregătire sau săvârşire a unor infracţiuni;

e) să oprească şi să imobilizeze, în funcţie de posibilităţi, persoanele care au săvârşit fapte de natură a pune în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile persoanei căreia îi asigură protecţia şi să le predea de îndată la cea mai apropiată unitate de poliţie, fără a-şi abandona atribuţiile de gardă de corp;

f) să participe, la cererea autorităţilor statului, la îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fără a încălca obligaţiile faţă de persoana pe care o are în pază;

g) să coopereze cu autorităţile statului care au atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Cui ii este adresat serviciul?

Serviciul se adresează oricărei persoane care se expune unor riscuri deosebite (se află în centrul atenţiei publicului, se bucură de notorietate crescută, îndeplineşte responsabilităţi / misiuni speciale etc.) şi are nevoie de protecţie fizică absolută, cu precădere:

 • vedete străine sau române;
 • lideri cu notorietate;
 • oamenilor de afaceri, străini sau români;
 • preşedinţi de companii etc

Dotarea garzii de corp

În concordanţă cu art. 42-46 ale Legii 333/2003, garda de corp este dotată cu:

 • uniforma tip, adecvată sezonului, inscripţionată cu sigla Smiss Security;
 • echipament de protecţie;
 • ecuson de identificare;
 • baston de cauciuc sau tomfă;
 • pulverizator iritant-lacrimogen de capacitate mică;
 • mijloace de comunicare, telefon mobil, staţie radio (în funcţie de misiune);
 • opţional arme letale de pază şi apărare / arme neletale cu bile de cauciuc (numai la solicitarea beneficiarilor şi în condiţiile legii).

De ce să alegeţi serviciul de gardă de corp oferit de Smiss Security?

 • avem experienţă în domeniu, Smiss Security asigurând cu succes protecţia unui numar semnificativ de personalităţi;
 • gărzile de corp Smiss Security deţin atestat eliberat de politie, certificat de absolvire a cursului de calificare profesională şi avizului poliţiei pentru portarmă;
 • gărzile de corp Smiss Security sunt aceştia sunt oameni echilibraţi care ştiu să aplaneze orice conflict, comunică respectuos, dar ferm;
 • sunt cunoscători de limbi străine şi au un comportament civilizat, sunt antrenati pentru a face faţă misiunilor de cel mai înalt grad de dificultate.
SERVICII

Smiss Security pune la dispoziţie logistică şi agenţi de pază pentru: paza umană, control acces


Mai mult..
Serviciile de securitate private realizate de către profesioniștii firmei Smiss Security și adresate oamenilor de afaceri 

Mai mult..
Specialiştii în securitate ai Smiss Security, pe baza experienţei acumulate şi a pregătirii în domeniu, pot efectua evaluarea nevoilor de securitate

Mai mult..
Evaluarea  riscului la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor

Mai mult..
Departamentul Tehnic Smiss Security efectuează proiectarea, instalarea şi conectarea sistemelor de securitate

Mai mult..
PressCore: multipurpose HTML framework
Web Design by IT eXclusiv
LEGE nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; Lege nr. 9 din 09/01/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; Normă metodologică din 25/06/2004 privind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie, avizarea conducătorilor şi atestarea agenţilor de pază; Lege nr. 295 din 28/06/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor; Normă metodologică din 24/02/2005 de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor; [mai mult...]